CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ DÒNG HỌ MAI THÔN CAO LÃM
anh bia facebook tinh yeu dep buon anh bia facebook tinh yeu dep buon anh bia facebook tinh yeu dep buon
1 2 3

Chủ Nhật, 15 tháng 4, 2012

Thông báo của dòng họ Mai thôn Cao Lãm

Nhà thờ Đại Tôn họ Mai
Xem thêm:
                >>>  Thông báo số 01/TB/TT-NC&CNP
                >>>  Thông báo số 02/TB/TT-NC&CNP
                >>> Thông báo số 03/TB/TT-NC&CNP

        Để nhớ về cội nguồn, để Phả tộc dòng họ Mai thôn Cao Lãm thêm sát thực hơn theo cùng năm tháng. Ban nghiên cứu và chắp nối Phả tộc dòng họ Mai thôn Cao Lãm xin thông báo:
Kính đề nghị các Quý vị là con, cháu dòng họ Mai thôn Cao Lãm đang sinh sống và làm việc trên mọi miền của Tổ quốc, đang sinh sống và làm việc ở cả nước ngoài, cùng toàn bộ dòng tộc họ Mai trong cả nước nếu các Quý vị có tài liệu hoặc thông tin liên quan đến Phả tộc dòng họ Mai
thôn Cao Lãm, xin được liên hệ và gửi về Ban nghiên cứu và chắp nối Phả tộc dòng họ Mai thôn Cao Lãm để Phả tộc dòng họ Mai thôn Cao Lãm nói riêng và >>> Phả tộc họ Mai trong phạm vi cả nước nói chung (để biết thêm xin Click vào đây) được sát thực hơn.

1. Danh sách Ban nghiên cứu và chắp nối Phả tộc dòng họ Mai Cao Lãm:

1.1. Cụ Mai Lượng              - Trưởng ban                    ĐT: 0433.899.281
1.2. Ông Mai Xuân Chức    - Uỷ viên thường trực – thư ký của ban
                                           0433.899.004 hoặc       ĐT: 0943.375.212 - 0969.98.32.98
1.3. Ông Mai Danh Canh    - Uỷ viên thường trực.
                                          0433.770.142  hoặc                ĐT: 0936.162.557
1.4. Ông Mai Tân                - Uỷ viên thường  trực         ĐT: 0466.624.404
1.5. Ông Mai Xuân Hằng     - Uỷ viên thường trực.        ĐT 0989.887.899
1.6. Ông Mai Quang Tịnh    - Chi Trần Đăng - uỷ viên   ĐT: 043.398.977
1.7. Ông Mai Uẩn               - Chi Trường Thịnh - uỷ viên ĐT: 0433.984.019
1.8. Ông Mai Trinh              - Chi Sơn Tây - uỷ viên       ĐT: 0947.939.367
1.9. Ông Mai Phồn              - Chi Dân Hoà - uỷ viên       ĐT: 0983.271.383
1.10. Ông Mai Cẩn             - Chi Đồng Tâm - uỷ viên     ĐT:  0983.045.253
1.11. Ông Mai Thó             - Chi Tuy Lai - uỷ viên          ĐT:  0167.693.7842
1.12. Ông Mai Tích             - Chi Thượng Lâm - uỷ viên ĐT:  0165.734.784

2. Ban Khuyến học - Khuyến tài dòng họ Mai Cao Lãm:

2.1. Mai Quốc Tuấn Trung      - Trưởng Ban               ĐT: 0979.79.0189 - 0946.0909.65
      Nơi công tác: Công ty CP ĐT XD & TM 189    - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc
2.2. Mai Xuân Nghiêm            - Ủy viên thường trực   ĐT: 0914.506.312
      Nơi công tác: TT GD thường Xuyên Mỹ Đức    - Chức vụ: Kế toán
2.3. Mai Xuân Hiến                 - Ủy viên thường trực    ĐT: 0912.950.964
      Nơi công tác: Bộ đội nghỉ hưu tại thôn Cao Lãm
2.4. Mai Xuân Đề                    - Ủy viên                        ĐT: 0977.207.749
      Nơi công tác: Trường THPT Trần Đăng Ninh    - Chức vụ: Giáo viên
2.5. Mai Xuân Thiệp               - Ủy viên                       ĐT: 0976.341.182
      Nơi công tác: Trường tiểu học xã Sơn Công    - Chức vụ: Giáo viên

3. Ban Quản trị Website dòng họ Mai Cao Lãm:
     
                  Mai Quốc Tuấn Trung    - Trưởng ban
                  Điện thoại: 09.7979.0189 và 0946.09.09.65
                  Email: homaicaolam@gmail.com - tuantrung189@gmail.com      

 
          Xin trân trọng cám ơn!